Artykuły

Podsumowanie i kilka refleksji po Konferencji ISST 2024 w Warszawie

W ostatni weekend odbyła się konferencja ISST (Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu). Ponieważ tym razem (i po raz pierwszy!) odbyła się w Polsce, była to doskonała okazja do spotkań i integracji schematowego środowiska w naszym kraju W całej konferencji wzięło udział 236 polskich terapeutów schematu (na żywo i online) Wspaniale było spotkać

Czytaj więcej »

Depresja jako bolesny stan pourazowy. Perspektywa teorii przywiązania, traumy relacyjnej i terapii schematu

Terapia schematu to podejście akcentujące nadzwyczajną wagę potrzeby więzi w ludzkim życiu. Więziowemu myśleniu towarzyszy założenie, że u źródeł wielu trudności emocjonalnych, w tym depresji, leży (bądź współtowarzyszy im) uraz relacyjny doznany na najwcześniejszych etapach życia. Namysł kliniczny nad źródłami depresji obejmuje zatem rekonstruowanie opowieści o historii przywiązywania

Czytaj więcej »

Pozbawieni dostrojenia i ciepła. O schemacie Deprywacji Emocjonalnej

Deprywacja Emocjonalna to w moim odczuciu najważniejszy, ale również najtrudniejszy do opisania słowami schemat, ponieważ jego przejawy dotyczą szeroko zakrojonego braku różnych doświadczeń emocjonalnych w relacji z drugim człowiekiem. Deprywacja zwykle rozpoczyna się w okresie rozwojowym, w którym nie doświadczamy jeszcze świata werbalnie, a różne formy zaniedbania, opuszczenia i chłodu emocjonalnego odbieramy

Czytaj więcej »

Schemat Uwikłania Emocjonalnego. O relacjach, do których nie zaproszono granic

Każdy z nas posiada i współtworzy dwa rodzaje granic: zewnętrzne i wewnętrzne. Ich obecność zauważymy wtedy, gdy wsiądziemy do tłocznego tramwaju i któryś z pasażerów stanie zbyt blisko nas (granice zewnętrzne), lub wtedy, gdy bliska osoba zada kilka niedyskretnych, intymnych pytań, na które nie mamy ochoty odpowiadać (granice wewnętrzne). Granice

Czytaj więcej »

O trybie Wrażliwego Dziecka i traumie relacyjnej

Jednym z przejawów silnej traumy relacyjnej w dzieciństwie jest obojętność uczuciowa wobec emocjonalnej, dziecięcej części istniejącej w naszych wnętrzach. To, co wydarza się w relacji Ja – wewnętrzne dziecko odzwierciedla pierwotne zranienia w obszarze więzi, pochodzące z pierwszych relacji przywiązaniowych. Nie wszystkie wczesne zranienia, a być może nawet znikoma ich

Czytaj więcej »

Kilka refleksji z okazji nowego roku szkolnego

Specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą każdego roku we wrześniu obserwują zwiększenie przyjęć na młodzieżowe oddziały psychiatryczne. Wakacje to czas “luzu” na oddziałach, choć wierzę, że spowodowany nie tylko wycieczkami i rodzinnymi wyjazdami. We własnym gabinecie również obserwuję, że rozpoczęcie roku szkolnego to czas intensywnego poszukiwania pomocy psychoterapeutycznej przez rodziców, jak i często przejściowego zaostrzenia

Czytaj więcej »

Gdy poczucie wyjątkowości staje się substytutem więzi i miłości. O narcystycznym zaburzeniu osobowości

Są takie domy i takie rodziny, w których brak autentycznej miłości i bliskości łączy się z warunkową akceptacją i rozmytymi granicami.  Dziecięce, najpilniejsze potrzeby emocjonalne pozostają w takim otoczeniu stale bez odpowiedzi. Świat dziecka wypełniony jest głęboką samotnością i poczuciem niewyobrażalnego wstydu, że takie, jakie jest, jest nie do zaakceptowania, a na miłość rodziców musi

Czytaj więcej »

Metafora cierpliwego rozwoju

Wszystko, co rośnie, potrzebuje miejsca, ciepła i wody, ale również czasu. Roślina gwałtownie zalana wodą zacznie tracić liście i powoli gnić. Zaś podlewana regularnie, ale niewielkimi porcjami wody, wchłonie ją i wypuści ku górze nowe pędy. Nasz wewnętrzny wzrost również potrzebuje cierpliwości i szacunku dla indywidualnego tempa zachodzących przemian.

Czytaj więcej »

Schemat Wysokich Wymagań

Trudno wychowywać się we współczesnej kulturze i nie rozwinąć, choćby w śladowej ilości, schematu Wysokich Wymagań. Z oczekiwaniami zewnętrznymi mierzymy się już od narodzin. Pojawiamy się na świecie zupełnie bezbronni, maksymalnie potrzebujący i zależni. Równocześnie jest to też moment, gdy pojawiają się pierwsze oczekiwania. Rodzice i personel medyczny wyczekują 10 punktów

Czytaj więcej »

O potrzebie więzi w psychoterapii

Sądzę, że to co skłania ludzi do poszukiwania psychoterapii to – poza chęcią rozwiązania swoich problemów – ogromna potrzeba doświadczenia dobrej więzi z drugim człowiekiem. Wielu z nas nie miało w dzieciństwie możliwości przeżycia prawdziwie bezpiecznego przywiązania do rodziców i innych ważnych bliskich. Czasem w tych relacjach doświadczyliśmy surowej krytyki, wysokich oczekiwań,

Czytaj więcej »

Metafora aparatu ortodontycznego

Dziś o powiązaniach psychoterapii i ortodoncji Czasami pacjenci pytają mnie: Czy to już? Czy to już ten moment, aby zakończyć terapię i pożegnać się? Czy jestem gotów mierzyć się ze światem samodzielnie? Z ciekawością przyglądam się temu pytaniu i towarzyszącym mu emocjom, które mogą być bardzo różne w zależności od osoby.Dzielę się wtedy również

Czytaj więcej »